Общество

The ChangeMakers - Двигателите на промяната

Програма на MOVE.BG, която идентифицира, свързва и обединява променящите България в национална мрежа. Целта на програмата е да покаже 1000-та лица на промяната в страната ни и да ги обедини за общо действие. В рамките на програмата представяме добрите примери, които заразяват с вдъхновение. Тематизираме световни тенденции в локалния контекст. Работим за разпространение на знание и реализиране на проекти из цялата страна, променящи положително локалната среда. За да създадем заедно нашето утре!

За MOVE.BG и промяната от първо лице

11 юли, Саша Безуханова
Всеки ден моето вдъхновение са пробудените и мечтателите. Тези, които са промяната на България с идеите и творчеството си. Срещам ги в Дома на MOVE.BG, в коуъркингите и арт-центровете, чета за достиженията им в социалните медии. Благодарна съм, че през изминалите пет години те избираха да са част от екипа на MOVE.BG. Те са приятелите ни, с които заедно провокираме утвърдените модели.

Всеки от нас може да бъде промяната на света само със своите лични избори.

Нашите сподвижници ни пресрещат, защото са направили подобни избори по своя път и са прочели кода на промяна, който излъчваме. Тези избори не винаги са рационални. В живота на човек има моменти, които трудно се обясняват с формалната логика. Историята на MOVE.BG започна през лятото на 2013, когато будните хора в България излязоха на улицата в мирен поход за справедливост и перспектива в държавата ни. Не съм го осъзнавала ясно в годините, но всъщност през целия ми път съм правила тъкмо това – да създавам среда и разширявам възможностите за перспективен живот в България. В бизнес кариерата си съм се водила от това как българският талант да добие международна видимост и как да привлечем международен ресурс и инвестиции в страната ни за развитието ѝ според водещите стандарти на света. По време на управлението ми в НР с екипа ми реализирахме за пръв път в света седем проекта, които се станаха част от портфолиото на НР. Те донесоха значим бизнес успех на корпорацията и разпознаваемост на България отвъд формалните показатели в глобалните анализи. Посветих две години на това НР да избере България за стратегическа инвестиция в глобален инженерингов център, в който днес работят 7000 високопрофесионални специалисти, и с това поставихме България на инвестиционната карта на дигиталния бизнес в света. Когато поех международни задачи в компанията, поставих условието, че няма да се преместя в централата, с което българската операция доби по-висок ранг в географската йерархия на държавите.

В паралел с професионалните ми задачи винаги съм работила за промяната в България – активистки и експертно.

През годините с голяма енергия се ангажирах за възпитаване и утвърждаване на предприемаческата култура в България, която е основата на стартиращия ни бизнес днес. За разширяване на международните икономически партньорства на държавата ни, които доведоха с инвестиции водещи компании в държавата ни. За създаване на среда за навлизането на повече жени в инженерни и управленски роли с принос от работата ни за това страната ни да води днес европейските класации по брой на жени в ИКТ индустрията. Нямам съмнение, че бих работила за градивната промяна в България независимо от обстоятелствата и средата, както съм го правила винаги. Както го правят много други в общностите си и според идеите си. Тези усилия винаги имат принос и резултат.

През юни 2013 обаче имаше различен импулс. Хората на България застанаха заедно за промяната.

Протестът манифестираше пробуждането за общ градеж. Аз лично осъзнах, че нямам по-важна житейска задача от тази да предам целия си опит и знание за каузата да се случи качествена промяна в България с обединените усилия на пробудените. Реших да напусна кариерата си и да работя за това енергията на автентичния протест да се трансформира в решения за бъдещето. Това беше избор, който мнозина не разбраха и беше трудно формално обясним, но аз знаех, че е единственият верен в този момент от живота ми.

България имаше нужда от събуждането на градивните сили на мястото на отрицанието.

От разпознаването на създаващите като „герои” наместо гласовитите критици и скептиците. От преодоляване на дълго насаждания комплекс, че сме „втора ръка” народ. От обединяване на експертния потенциал на тези, които разбират тенденциите в света и създават с това знание решения от България. Знаех го. С тази убеденост и мотивация реших да основа отворена платформа за среща и форум на хора, споделящи общи ценности, без значение на тяхната социална и професионална принадлежност или политически убеждания, които разбират тенденциите на новото време и искат България да бъде място за щастлив живот на хората тук. За основаването на MOVE.BG (България може) поканих още шестима приятели – Кирил, Христо, Асен, Николай, Жени и Стефан – хора със солидна експертна биография от различни области на знанието и история на работа в обществена полза, за да покажем как „различните” работят градивно заедно с почтени приносни усилия за България.
„MoveBG e фабрика за идеи, която произвежда решения за развитието на България. Създаваме общност, основана на споделени ценности, отвъд партийна, професионална и социална принадлежност. MoveBG е инструмент, който позволява на всеки да се включи в изработването на идеите за бъдещето на България.” – това е цитат от българска медиа от август 2013.

През изминалите пет години не изменихме на тази линия, независимо от предизвикателствата, за които не бяхме подготвени.

Заинтересованите да няма промяна в България подеха мощна кампания срещу мен и съмишлениците ни и за дискредитиране на проекта. Тяхната цел беше да обезсърчат хората, позволили си да повярват, че развитие е възможно извън контрола на статуквото. Някои се изплашиха и отдръпнаха. От днешна гледна точка зная, че това е било неизбежно – институционализираното старо брани с целия си ресурс позициите си в намаляващия хоризонт на своето влияние. Портретът на проправящото си път неутвърдено ново обаче става все по-плътен и видим. Промяната към по-добър живот в страната ни е все по-осезаема и нейни посланици са: Момичетата и момчетата, които от България създават решения на предизвикателствата пред света; провокативните артисти, които създават тук експериментално изкуство по стандартите на най-добрите; зелени активисти, които без поръчка и хонорар утвърждават културата на живот в хармония с природата; доброволци, които помагат на нуждаещи се, без да търсят отплата; просветители, споделящи опита и знанието си; хора на науката за бъдещето. Те са свободни хора - пробудените за промяната, и броят им расте. В MOVE.BG вече пет години градим среда техните идеи да бъдат разпознати и подкрепени. Заедно с тази армия от съзидатели трасираме пътя на България в трансформиращия се свят и работим за устойчива позитивна промяна в страната ни с уважение към природата, културата и традициите.

Работим за бъдещето с инструментите на бъдещето и обединяваме хората, които го създават.

В MOVE.BG стимулираме дигитално базираната икономика и утвърждаваме България като център на иновативно знание. Изследваме потенциалите ѝ и работим за обществената им подкрепа и реализация. Работим за самочувствието и самоопределянето на българите като хора, които знаят и намират решения на предизвикателствата от ежедневието си и на тези пред света. Разпространяваме културата на новото време на свързаност и споделеност и утвърждаваме носителите ѝ като авторитети и примери за подражание в обществото. Тези същите пробудени и мечтатели, които са моето и нашето вдъхновение в MOVE.BG. Ние творим бъдещето днес. Защото знаем, че България МОЖЕ! Заглавно изображение: Розалина Буркова