Споделянето на опит е ключ за успеха на социалното предприемачество

На 20-ти ноември MOVE.BG и “Френският институт” организираха среща между бъдещи социални предприемачи и новатори, които развиват проекти с обществено въздействие.


От МOVE.BG, публикувана на 21 ноември 2023

Споделянето на опит и сътрудничеството са изключително важни за успеха на проектите за социално предприемачество. Това споделиха участници в събитието “Meet the changeMakers”, което организираха платформата за иновативно развитие MOVE.BG и “Френският институт” в България. Инициативата срещна бъдещи социални предприемачи с новатори, развиващи проекти с обществено въздействие.

Meet the changeMakers

“Meet the changeMakers” създаде мост между две групи двигатели на промяната. От една страна, участниците в състезанието Replication Challenge: Training for Changemakers“, организирано от “Френския институт”, в чието първо издание през септември се включиха повече от 40 души с цел да създадат екипи и да репликират и развият у нас успешни проекти  за социално предприемачество от различни държави.

На 20-ти ноември участниците в състезанието “Replication Challenge: Training for Changemakers“ се срещнаха с членове на клуба The ChangeMakers of Bulgaria” - клубът е създаден от MOVE.BG през 2019 година, като обединява новаторите от България в национална мрежа с цел стимулиране на кросдисциплинарното сътрудничество. 

В България социалното предприемачество все още среща редица предизвикателства, включително липсата на институционална подкрепа и целево финансиране, показва специалния анализ на ЕК “Social enterprises and their ecosystem in Europe”. Затова обменът на опит с хора от България, които вече са извървели успешно пътя на създаване на проекти с обществено въздействие, е една от най-важните форми за подпомагане на новото поколение социални предприемачи. Именно тази цел изпълни и инициативата “Meet the changeMakers”.

“Развитието на социалното предприемачество добива все по-значима роля в икономическия процес в съвременния свят. По-същественото е, че то стимулира участие на гражданите в решаване на значими социални предизвикателства по финансово устойчив начин и стимулира култура на живот с принос в обществото. Именно по утвърждаване на тази култура и принципите й в България работим в MOVE.BG. Днешното събитие предава ценен опит на новата генерация предприемачи с кауза,” сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

Социалното предприемачество става все по-важна част от постигането на целите за развитие на Европа, а Франция е една от държавите в ЕС с най-голям брой проекти на социалното предприемачество, показва анализът на ЕК. Страната е и първопроходец в законодателно отношение с приетия през 2014 година закон за социалната и солидарна икономика.

“Това е първото издание на “Replication Challenge” в България! Концепцията беше създадена във Франция и беше посрещната с много ентусиазъм и творчество. Много сме щастливи не само да пренесем този проект в България, но и да покажем колко допринасящи, предприемчиви и иновативни са младите хора в България,” сподели Йоан Тирио, Аташе за институционално сътрудничество към Посолство на Франция и “Френския институт” в България.

Разгледайте снимки от  “Meet the changeMakers" тук.

Научете още за Replication Challenge: Training for Changemakers” тук.

Научете още за клуба на MOVE.BG “The changeMakers of Bulgaria” тук.

Автор
още по темата

още от The ChangeMakers - Двигателите на промяната