Общество

Право и ред: Справедливост в 5 стъпки

Програма в подкрепа на правосъдната реформа в България. Разгледахме проблемите, предизвикателствата, както и възможностите за промяна в съдебната система, в серия от реални казуси, статии и дискусии, групирани в 5 стъпки. Целта на програмата беше да запознае гражданите с основните положения на проектозакона и нуждата от реформа в правосъдието.

Право и ред: справедливост в пет стъпки

19 март, МOVE.BG
 

Инициативата на МOVE.BG – „Право и ред: справедливост в 5 стъпки“ се организира в подкрепа реформирането на съдебната система в България

В нея разглеждаме проблемите и предизвикателствата, както и възможностите за промяна в правосъдието, групирани в 5 стъпки. На всяка стъпка представяме казус от реалния съдебен живот, който олицетворява основните системни проблеми в съответната област. Чрез последваща дискусия обсъждаме какви биха могли да бъдат решенията на предизвикателствата. А всяка от петте „Стъпки“ завършва с обобщаваща статия, в която събираме и обобщаваме всички възможности за позитивна промяна, до които ще стигнем заедно по пътя си.

Проблемите на съдебната система

Правим това, защото дебатът за правосъдието и правосъдната реформа се води в тесни експертни кръгове и по начин, който изключва широката аудитория. В обществото липсва яснота относно спецификата на системните проблеми на съдебната власт, как конкретните дефицити в правосъдието влияят върху индивидуалния живот и общественото добруване и как те могат да бъдат решени.

В резултат общественият натиск за осъществяване на съдебна реформа е твърде слаб и неустойчив, което е и едно от най-големите предизвикателства за предприемането на решителни действия за подобряване на правосъдието в България.

В MOVE.BG вярваме, че справедливостта е сред основните ценности във всяко едно общество, a справедливо общество не е възможно без ефективна, пълноценна и работеща за хората съдебна система. Като държава-членка на Европейския съюз, България е длъжна да осигури „пространство на свобода, сигурност и правосъдие“ (чл. 67 ДЕС) – аспекти на демокрацията, които все още българските институции не могат да гарантират.

Какви са целите?

Необходимо е включване на по-широки слоеве от гражданите на България в дебата за правосъдната реформа и в усилията за налагането и осъществяването й. За целта трябва:

  1. Да се представят проблемите на съдебната система по начин, различен от досегашния, който позволява на повече хора да ги разберат и свържат със своя индивидуален живот и интерес.
  2. Да се дебатира публично по проблемите на съдебната система и решенията за нейното реформиране, давайки платформа за представяне на различни гледни точки, не само тази на тясно експертните юридически среди.
  3. Да се даде възможност на гражданите да припознаят решенията на правосъдната реформа като свои и като такива, които решават ежедневните им проблеми.

Програма:

Започвайки от март 2015 г. МOVE.BG се ангажира да организира пет информационни пакета – по един всеки месец, които тематично съответстват на петте стратегически цели на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в правосъдната система, приета от МС и Парламента. А именно:

Да се представят проблемите на съдебната система по начин, различен от досегашния, който позволява на повече хора да ги разберат и свържат със своя индивидуален живот и интерес. Да се дебатира публично по проблемите на съдебната система и решенията за нейното реформиране, давайки платформа за представяне на различни гледни точки, не само тази на тясно експертните юридически среди. Да се даде възможност на гражданите да припознаят решенията на правосъдната реформа като свои и като такива, които решават ежедневните им проблеми.

Стъпка първа (месец март): "Независим съд и съдебна система"

1) Встъпителна статия – "Платена съвест" - една история за това колко е важна независимостта на магистратите, за да се борят с корупцията. 2) Холистична дискусия – Как да гарантираме независимост на съда и съдебната система?

Стъпка втора (месец април): "Добро и ефективно управление насъдебната власт" 

1) Встъпителна статия – "Зле разпределени" - защо правосъдието в България е бавно? Какво пречи на доброто управление на съдебната власт? 2) Холистична дискусия – "Как да постигнем добро и ефективно управление на съдебната власт?"

Стъпка трета (месец май): "Качествен и високо мотивиран човешки ресурс в съдебната власт"

1) Встъпителна статия – "Това къде го пише?" - правото действително е изкуство и като всяко такова, то изисква талантлив артист, който да го сътвори. Такива ли са юристите в България? . 2) Холистична дискусия – "Какъв човек трябва да е юристът?"

Стъпка четвърта (месец ноември): "Модерна и ефективна наказателна политика"

1) Встъпителна статия - "За кого няма закони в България?"

2) Холистична дискусия - "Престъпление и наказание"

Стъпка пета (месец януари: "Достъпно правосъдие и защита на правата на човека"

Всеки пакет съдържа 3 модула: 1. Встъпителна статия - "Недостъпното правосъдие" - или по-генералният проблем със спазването на правата на човека у нас, едно от които е и достъпът до съд. 2. Холистична дискусия - "Достъп до право

Какво ще постигнем?

Изпълнението на инициативата и включването на максимален брой хора ще спомогне за укрепването на общественото движение за правосъдна реформа и неговото развиване. Също така, петте пакета представляват своеобразен инструмент за гражданско образование на достъпен език, който ще способства за по-широка информираност по заложените проблеми и за изграждане на правна култура.

Водени сме от увереността, че инициативата ни за ефективна и устойчива промяна в правосъдната система, ще доведе до качествени промени и в останалите публични сектори и ще я превърне в ефективен гарант за върховенството на закона и оздравяването на държавното управление и институциите в страната ни.

 MOVE.BG

Представяме сборника „Право и ред: Справедливост в пет стъпки“

10 юли 2016, МOVE.BG

Статия

Доверието в правосъдието се постига чрез компетентни и морално издигнати съдии

Качеството на съдийската работа следва да се преценява така, че да не се ограничава и застрашава независимостта на съдията

6 юли 2016, МOVE.BG

ПРАВО И РЕД: Справедливост в пет стъпки

Продукт от програмата Право и ред: Справедливост в 5 стъпки

17 юни 2016, МOVE.BG

Интервю

Как правосъдната реформа промени Румъния

Моника Маковей в първо лице за волята за промяна

7 юни 2016, Димо Господинов

Статия

Въпроси без отговор

Прокуратурата активно се противопоставя на всякакви искания за публичност и отчетност

25 май 2016, МOVE.BG

видео

Зле разпределени

Анкета на Женския пазар в София

7 април 2016, МOVE.BG

Статия

Мониторинговият доклад на ЕК за 2016 г.: Времето изтече

Коментар от BlEUprint

29 януари 2016, МOVE.BG

видео

Интервю с адв. Петър Хранов

12 януари 2016, МOVE.BG

Дебат

Достъп до Право

Съществуват редица пречки пред реалното осъществяване на достъпа до правосъдие

12 януари 2016, МOVE.BG

Статия

Недостъпното правосъдие

Съдбата на Цветелин Петков, който успява да осъди България пред Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), заради нарушение на правото на личен живот

23 декември 2015, МOVE.BG

Статия

За кого няма закони в България?

Каква е тъжната статистика за осъдените за длъжностно престъпление и каква е причината за нея

25 ноември 2015, МOVE.BG

Дебат

Престъпление и наказание

Каква е връзката между несправедливостта в обществото и състоянието на наказателната политика у нас

25 ноември 2015, МOVE.BG

видео

Трябва ли да има лустрация?

Гражданите питат. Министърът отговаря.

21 август 2015, МOVE.BG

видео

Защо е важно да променим Конституцията?

Гражданите питат. Министърът отговаря

21 август 2015, МOVE.BG

видео

Как се събират 160 депутата?

Гражданите питат. Министърът отговаря.

7 август 2015, МOVE.BG

видео

Стъпка II: Добро и ефективно управление на съдебната власт

Интервю с Христо Иванов

5 август 2015, МOVE.BG

21 организации с призив към народните представители: Не подменяйте съдебната реформа!

Отворено писмо към НС в подкрепа на съдебната реформа

23 юли 2015, МOVE.BG

Статия

Exodus

Борисов трябва да избира – псевдо промени или никакви.

23 юли 2015, МOVE.BG

видео

Как да изчистим системата от "гнилите ябълки"?

Гражданите питат. Министърът отговаря.

21 юли 2015, МOVE.BG

видео

Какво се случва с електронното правосъдие?

Гражданите питат. Министърът отговаря.

21 юли 2015, МOVE.BG

видео

Защо прокуратурата не се пипа?

Гражданите питат. Министърът отговаря.

21 юли 2015, МOVE.BG

видео

#КОЙ се чувства застрашен от реформата?

Гражданите питат. Министърът отговаря.

21 юли 2015, МOVE.BG

видео

Какво цели разделянето на ВСС на две колегии?

Гражданите питат. Министърът отговаря.

21 юли 2015, МOVE.BG

видео

Ще има ли правосъдие в България?

Доц. Кристиан Таков пита министър Христо Иванов

6 юли 2015, МOVE.BG

Дебат

Ще има ли правосъдие в България?

Министър Христо Иванов отговаря на въпросите Ви за прогреса по правосъдната реформа.

6 юли 2015, МOVE.BG

видео

Стъпка III: Качествен и мотивиран човешки ресурс

Интервю с Христо Иванов

8 юни 2015, МOVE.BG

видео

Трябва ли притежанието на марихуана да се декриминализира?

Гражданите питат. Министърът отговаря.

7 юни 2015, МOVE.BG

Статия

Това къде го пише?

Правото действително е изкуство и като всяко такова, то изисква талантлив артист, който да го сътвори. Такива ли са юристите в България?

28 май 2015, МOVE.BG

Дебат

Какъв човек трябва да е юристът?

Какви качества трябва да притежават магистратите, за да имаме справедливо правосъдие?

27 май 2015, МOVE.BG

видео

Технологиите са бъдещето на ефективното управление на съдебната система

Ключът към ефективността в управлението на правосъдието е в разумната употреба на технологии

8 май 2015, МOVE.BG

Дебат

Как да постигнем добро и ефективно управление на съдебната власт?

Разговор за проблемите в управлението на съдебната система

7 май 2015, МOVE.BG

Статия

Зле разпределени

Защо правосъдието в България е бавно?

28 април 2015, МOVE.BG

Статия

Повест за два града

София и Букурещ. Двата града – които от съветски сателити вчера, преминавайки през огнището на демократичния преход, стигат до днес, когато са завоювали своето място като европейски столици.

27 април 2015, МOVE.BG

видео

Стъпка I: Независим съд и съдебна система

Интервю с Бойко Атанасов

1 април 2015, МOVE.BG

видео

Стъпка I: Независим съд и съдебна система

Интервю с Христо Иванов

1 април 2015, МOVE.BG

Дебат

Как да гарантираме независимост на съда и съдебната система?

Обсъждаме проблемите в съдебната система, които правят корупцията възможна

27 март 2015, МOVE.BG

Статия

Платена съвест

Един пример от реалността за това кой и как пречи на съдебната система да функционира успешно

23 март 2015, МOVE.BG

Статия

„Право и ред: справедливост в пет стъпки“ - нова инициатива на МOVE.BG за реформа в правосъдието

Поставяме си за цел да извадим дебата за правосъдната реформа от тесните експертни кръгове и да включим по-широката публика

18 март 2015, МOVE.BG

видео

Как съдебната система да стане независима обсъждат експерти и граждани

Вижте цялата дискусия

7 март 2015, МOVE.BG

Дебат

Каква да е съдебната реформа след доклада на ЕК от 2015?

Обзор на дискусията, посветена на Мониторинговия доклад

13 февруари 2015, МOVE.BG

Статия

Мониторинговият доклад от януари 2015: какви са следващите стъпки?

Дискусия за напредъка на България според механизма за сътрудничество и проверка

9 февруари 2015, МOVE.BG

Статия

Широката обществена подкрепа за съдебната реформа е гарант за правосъдие без корупция

Позиция на МOVE.BG по повод доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка

28 януари 2015, МOVE.BG

Дебат

МOVE.BG онлайн дебат: "Цената на корупцията"

Докъде се простира проблемът в България и как е възможно неговото решаване?

30 януари 2014, МOVE.BG

виж повече

Продукт

ПРАВО И РЕД: Справедливост в пет стъпки

17 юни, МOVE.BG
Сборникът „Право и ред: Справедливост в 5 стъпки“ е резултат от двегодишната ни работа по програмата Право и ред. В нея разгледахме проблемите и предизвикателствата, както и възможностите за промяна в правосъдието, групирани в 5 стъпки. На всяка стъпка представихме казус от реалния съдебен живот, който олицетворява основните системни проблеми в съответната област. Сборникът събира на едно място позициите и възможните решения за ефективна промяна на много от хората, които работят активно, системно и поемайки реален личен риск, за да реформират правосъдието в България. Сред тях са журналисти, адвокати, медиатори, университетски преподаватели. Представяме го пред вас, за да ви убедим в необходимостта да се ангажирате лично с осъществяването на тази промяна, защото вярваме, че правосъдна реформа, която носи устойчива справедливост в обществото, може да се осъществи само с активното участие и съгласието на гражданите. Няма закон, който да помогне, без да сме разбрали и избрали доброто за себе си. {pdf}https://move.bg/wp/wp-content/uploads/MoveBG_Spreads-1.pdf {/pdf}