ПВУ е магистрала за просперитет, затова трябва да работим без отлагане за изпълнението на Плана

Встъпителни думи на Саша Безуханова, модератор на Първото годишно събитие, посветено на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).


От Саша Безуханова, публикувана на 16 ноември 2022

Уважаеми дами и господа, 

Добре дошли на Първото годишно събитие, посветено на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, което организира Представителството на Европейската комисия в България.

Аз съм Саша Безуханова, основател на tink tank-a MOVE.BG, и ще бъда домакин на днешния форум. Благодаря на всички, които са с нас днес за този важен разговор: както тук в залата, и на тези, които проследяват събитието в социалните мрежи. Благодаря на Представителството на Европейската комисия и на г-н Цветан Кюланов за поканата да модерирам днешния форум. 

Най-напред бих искала да припомня защо беше създадена програмата Next Generation EU, проекция на която са Националните планове за възстановяване и устойчивост на страните -членки. 

Затварянето за Ковид – пандемията ни накара да осъзнаем стойността на свободата като ценност, която бяхме приели за даденост. Но заедно с това уявни необходимостта от дигитални умения и качествени дигитално-базирани системи за гражданите и бизнеса, за да можем да живеем пълноценно по стандартите на 21-ви век. Ние също си припомнихме какво означава да дишаме чист въздух в градовете и, вярвам, колективно осъзнахме, че без забава трябва да възстановим нарушения баланс с природата, чиято основополагаща роля за живота ни сме подценявали. 

То означава да ревизираме индустриалните ни модели и да преминем към икономика, която е по-щадяща за природните системи. Да създадем механизми за ефективно използване и преизползване на ресурсите – в бизнеса и в ежедневните ни практики. Да мобилизираме науката за намиране на нови технологични и екосъобразни решения за живота ни. 

Тъкмо с тази мотивация и отговорност към бъдеще Европа създаде Next Generation EU, амбициозна, холистична, пан-Европейска програма, която цели да осигури не просто ресурси за преход към дигитално-базирана и зелена икономическа среда, но и да подготви гражданите за работа и живот в свят с променени условия заради дигиталната свързаност и климатичните промени. 

Със системната програма от реформи и инструменти на Next Generation EU, като надграждащ механизъм на Зелената сделка, Европа задава модела за устойчиво развитие и просперитет за света в годините напред.  

За България, както и за всяка държава-членка на ЕС, е предимство да бъдем част от този процес

Войната на Русия в Украйна и последвалата от нея енергийна криза, както и зачестили кибер атаки, затвърдиха с по-голяма сила неотложната нужда от дигитален и зелен преход в енергетиката,  икономиката и обществените системи на държавите ни

За да контекстуализирам нуждата от качествено реализиране на ПВУ ще припомня фактите

1.Природата осигурява еко-системен ресурс на глобалната икономика в размер на 120 трилиона евро годишно под формата на питейна вода, вода за индустриални цели, храна, чист въздух, продуктивна почва, гори и океани, които абсорбират въглеродните емисии. Тя държи ключа за просперитета ни.

България има привилегията да има 34% защитена от Натура 2000 територия и относително чисти реки. Важно е да се грижим умно за този капитал и ПВУ дава инструменти и ресурс за това. 

2.Климатичните промени предизвикани от човешка намеса изискват незабавни корективни действия. Днес светът харчи близо 300 милиарда евро годишно, за да адресира последиците от природните бедствия, които, за жалост, стават все по-интензивни. Редом с драматичните ефекти за живота на хората, те представляват сериозен риск пред бизнеса, нарушавайки сигурността на производствените системи и веригите на доставка.

Само последиците от поройния валеж в Карловско ни струват над 80 милиона лева, които не отиват за образование, инфраструктура и развитие. 

3.Друг аспект от глобален характер е нарастването на емигрантската вълна заради неблагоприятните условия за живот, породени от глобалното затопляне. ООН алармира, включително на Конференцията за климата в Египет, че през следващите две десетилетия се очакват 100 милиона климатични емигранти да потърсят по-добри условия за живот. Ние знаем, че Европа е целената първо дестинация.

4.Заедно с това, на прага на ерата на автоматизацията, едва 27% от европейските граждани имат цифрови умения над основните, а само 19% от предприятията в ЕС продават онлайн. За България данните са по-алармиращи - под 8% от хората имат умения над базисните за сърфиране в интернет, а бизнесите, който са излезли на онлайн пазара, са едва 10% .

Тези хора и бизнеси са с лимитирани перспективи на пазара на труда и конкурентност в ерата на автоматизация, в която вече живеем.

Решения на всички тези проблеми търси и дава програмата Next Generation EU и Плановете за възстановяване и устойчивост на държавите. Амбицията на програмата – Да направим Европа по-екосъобразна, по-цифровизирана и по-устойчива, е билет за просперитет и качествен живот в бъдеще. 

Защото икономиката на бъдещето е зелена и дигитална, а цифровите умения и живот с грижа за природата са вече част от базовата грамотност. 

Нужни са значими реформи днес, но и перспективата е голяма – екосъобразната икономика създава бизнес перспективи в размер на 10 трилиона евро и може да създаде близо 400 милиона нови работни места до 2030. 

Ние искаме и трябва да сме част от този процес и Европа дава рамка за това. 

Затова е важно тук, в България, да сменим наратива. 

ПВУ не е финансов ресурс и ограничителни мерки от Европа, а магистрала за просперитет.

Нужно е да мотивираме всички заинтересовани страни да работят с тъкмо такова разбиране и без отлагане за трансформационния дневен ред и перспективи, които ПВУ задава. 

Затова за участие в днешния форум сме поканили представители на всички заинтересовани групи – ще чуем европейската перспектива, ще чуем представители на институциите, на бизнеса, на профсъюзите и, разбира се, чрез тяхното онлайн участие  в дискусиите – позициите на гражданите. 

Да започваме.

Конференцията включва три панела: Изпълнение на ПВУ – напредък и следващи стъпки, Зеленият преход – отговорът на ПВУ на съществуващите и възникващи предизвикателства, ПВУ – възможности за гражданите и бизнеса.  Гледайте пълен запис на форума тук

Автор
още по темата

още от Ти движиш Европа