Икономика

Саша Безуханова в Топ 25 на жените в стартъп и венчър екосистемата в България

Класацията е публикувана от Vestbee, платформа за подпомагане на свързването на отделните играчи в стартъп средата в Европа.

22 юни 2022, МOVE.BG

Инициативи на Коалиция "За зелен рестарт"

Запознайте се с дейностите на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт". Статията се обновява постоянно от създаването на Коалицията през юли 2020 година.

10 май 2022, МOVE.BG

Два български града са избрани за част от европейската мисия за 100 климатично неутрални и умни градове

MOVE.BG беше домакин на Информационния ден на мисията и запозна българските общини с проекта на Европейската комисия.

28 април 2022, Марин Маринов

Стимулирането на зелените инвестиции днес може да превърне България в лидер по устойчиво развитие

Около това се обединиха участници във форума “Accelerate Green”, чийто ко-модератор беше Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

21 април 2022, МOVE.BG

Защо са необходими климатични експерти в Министерство на иновациите и растежа?

С най-новия си проект - Климатично министерство в метасвета - MOVE.BG настоява за въвеждане на хоризонтален подход към климатичните политики у нас. Една от стъпките в тази посока е създаване на климатична дирекция в Министерство на иновациите и растежа.

18 април 2022, МOVE.BG

Защо са необходими климатични експерти в Министерство на транспорта?

С най-новия си проект - Климатично министерство в метасвета - MOVE.BG настоява за въвеждане на хоризонтален подход към климатичните политики у нас. Една от стъпките в тази посока е създаване на климатична дирекция в Министерство на транспорта и съобщенията.

17 април 2022, МOVE.BG

Защо са необходими климатични експерти в Министерство на икономиката?

С най-новия си проект - Климатично министерство в метасвета - MOVE.BG настоява за въвеждане на хоризонтален подход към климатичните политики у нас. Една от стъпките в тази посока е създаване на климатична дирекция в Министерство на икономиката и индустрията.

16 април 2022, МOVE.BG

Защо са необходими климатични експерти в Министерство на енергетиката?

С най-новия си проект - Климатично министерство в метасвета - MOVE.BG настоява за въвеждане на хоризонтален подход към климатичните политики у нас. Една от стъпките в тази посока е създаване на климатична дирекция в Министерство на енергетиката.

15 април 2022, МOVE.BG

Първото министерство в метасвета отвори врати, за да помогне България да се превърне в зелен и иновативен лидер

Най-новият проект на MOVE.BG настоява за създаване на екипи от климатични експерти в отделните министерства у нас.

5 април 2022, МOVE.BG

Да бъдат запазени финансовите инструмент в ПВУ, настояват отново организации от иновативната екосистема

Седем организации, сред които и MOVE.BG, изпратиха Отворено писмо до правителството, в което настояват за среща, по време на която да бъдат обсъдена важността на финансовите инструменти.

17 февруари 2022, МOVE.BG