Инициативи на Коалиция "За зелен рестарт"

Запознайте се с дейностите на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт". Статията се обновява постоянно от създаването на Коалицията през юли 2020 година.


От МOVE.BG, публикувана на 8 ноември 2023

Коалиция “За зелен рестарт” е създадена по инициатива на MOVE.BG през юни 2020 година.Тя е безпрецедентна по своя характер, защото обединява за първи път организации от иновативната екосистема и природозащитни организации. “За зелен рестарт” включва MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България, “Институт Кръгова Икономика” и техните мрежи от учени, екозащитници, иновативни бизнеси, неправителствени организации и хиляди граждани, подкрепящи работата на четирите организации. Коалицията работи по редица инициативи в подкрепа на дългосрочното устойчиво и иновативно развитие на България.

“За зелен рестарт” е създадена с мотивацията да подпомогне реализирането по успешен начин в България на европейската програма за възстановяване “Next GenerationEU”. Затова в рамките на първата си година обща работа, Коалицията изработи пет експертни становища с препоръки за подобряване на Националния план за възстановяване и устойчивост, както и създаде специалния проект "Учебник по бъдеща история на България", показващ как страната ни може да се превърне в зелен и иновативен лидер, ако реализира ПВУ като програма за реформи, базирана на препоръки на водещи български експерти. Част от препоръките на Коалиция “За зелен рестарт” бяха приети във финалния вариант на ПВУ, включително допълнителна програма за опазване на биоразнообразието, мерки в подкрепа на иновативните стартъпи с “Печат за върхови постижения”, както и създаването на акселераторска програма за млади предприемачи в университетите.

От октомври 2021 година Коалицията работи фокусирано върху въвеждането на хоризонтален, холистичен и дългосрочен подход към климатичните промени и зелената трансформация в България. Част от инициативитe в тази посока са кампания за създаване на специална структура за управление на устойчивото развитие в България - Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация, а в близко бъдеще -  Министерство на Климатичния преход и зелената трансформация, както и подпомагане на прехода към нулеви нетни емисии в България.

През юни 2022 година Коалицията събра над 50 от водещите български експерти от сферите на иновативния бизнес и зелените иновации, енергийния преход, биоикономиката, кръговата икономика, природно-базираните решения и устойчивите финанси. Те очертаха основните предизвикателства пред устойчивото развитие на България и генерираха над 150 препоръки за реформи за тяхното преодоляване. Коалиция “За зелен рестарт” обобщи идеите на експертите в специалния доклад Мисия Зелена България, който можете да разгледате тук.

През март 2023 година публикувахме нов доклад с препоръки, този път посветен на ключовата тема пред България - енергийната трансформация. Докладът Мисия Енергиен преход обхваща пет основни и взаимносвързани теми: комуникация на енергийния преход, намирането на нов модел на развитие на въглищните региони, преодоляване на енергийната бедност, развитие на енергийни общности, както и въвеждане на устойчиви практики за използване на биомаса за енергийно производство. Можете да разгледате доклада “Мисия Енергиен преход” с неговите над 150 препоръки, които се базират на идеите, дадени от 50 водещи български експерти, тук.

Коалиция "За зелен рестарт" организира и редица дискусии с политици, учени, бизнес и държавни представители, срещи с дипломати, представители на ЕС и медиите, както и обучения, подпомагащи зеления рестарт на България.

В следващите редове можете да се запознаете със Становищата и Кръглите маси, организирани от Коалиция "За зелен рестарт".

Становища и позиции

 • Становище с над 130 мерки за зелен рестарт на българската икономика и общество, които да бъдат включени в предстоящия за изработване Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - идеите са препоръчани от петдесет от водещите български експерти, събрани от Коалиция "За зелен рестарт" на специално събитие за генериране на идеи за НПВУ. Към момента на създаване на препоръките нямаше никаква публична информация как и кога ще бъде изработен Планът - прочетете Становището тук, юли 2020 година
 • Становище по повод изразената позиция от името на Министерството на околната среда и водите на заседание на Съвета на Европейския съюз срещу  Климатичния закон на ЕС и целите за въглеродно неутрална икономика - прочетете Становището тук, ноември 2020 година
 • Становище по повод първата официално публикувана версия на Националния план за възстановяване и устойчивост с конкретни идеи за подобрение на Плана - Становището е изпратено официално в strategy.bg като част от публичната консултация на НПВУ - прочетете Становището тук. Списък с предложения за конкретни промени на Плана прочетете тук, ноември 2020 година
 • Становище след края на обществената консултация по повод първия вариант на НПВУ - Становището включва и конкретни идеи за проекти, разписани в детайли, чрез които да бъде подобрен първият вариант на Плана - прочетете Становището тук, януари 2021 година
 • Становище по повод публикувания втори вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост - Становището включва конкретни препоръки за подобряване на втората версия на Плана - прочетете Становището тук, март 2021 година
 • "Учебник по бъдеща история на България" - специален проект, който представя положителното развитие на страната ни в следващите десетилетия, ако днес се предприемат конкретни реформи с дългосрочна визия - запознайте се с Учебника туксвалете го като PDF тук, разлистете го като дигитална книга тук или гледайте промо видео на проекта тук, април 2021 година
 • Специално англоезично резюме на "Учебник по бъдеща история на България" - разгледайте го тук, свалете като PDF тук или го разлистете като дигитална книга тук, май 2021 година
 • Отворено писмо на Коалиция "За зелен рестарт" до служебното правителство относно необходимостта от подобряване на финалната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост -  прочетете Писмото тук, май 2021 година
 • Коалиция "За зелен рестарт" отбеляза една година работа в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие на България - научете още тук, юли 2021 година
 • Отворено писмо с настояване да бъде създадена длъжността Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация  - прочетете Писмото тук, октомври 2021 година
 • Позиция на до политическите партии от 47-то Народно събрание с призив да бъде създадена длъжността Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация - прочетете Позицията тук, ноември 2021 година
 • Отворено писмо за разясняване на функциите на предложената длъжност Вицепремиер по климат и зелена трансформация - разгледайте графичното обяснение на ролята и мястото на предложената през октомври от Коалиция "За зелен рестарт" нова административна длъжност за управление на устойчивото развитие на България - научете още тук, декември 2021 година.
 • Отворено писмо до новото правителство за ускоряване на зелената трансформация и икономическото възстановяване - прочетете Писмото тук, декември 2021 година
 • Отворено писмо за създаване на Комитет за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост - инициатива на организации от иновативната екосистема и природозащитници, включително и Коалиция "За зелен рестарт" - прочетете Писмото тук, януари 2022 година.
 • Второ писмо за създаване на Комитет за наблюдение на изпълнението на НПВУ с разписани структура и функции на Комитета - прочетете писмото тук, февруари 2022 година
 • Отворено писмо с препоръки за реформиране на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка - предложенията бяха изпратени в рамките на обществената консултация по повод представения от правителството проект за развитие на състава и функциите на Съвета - прочетете Писмото тук, май 2022 година
 • Позиция на Коалиция "За зелен рестарт" и партньори по повод обществената консултация на проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и техните бъдещи функции - в Позицията се припомня отново необходимостта от създаване на механизъм за външен контрол на изпълнението на реформите и инвестициите в НПВУ, като се предлагат разписани правила и структура на предложения от организациите Комитет за наблюдение на Плана - прочетете Позицията тук, юни 2022 година
 • Доклад "Мисия Зелена България" - Докладът съдържа над 150 идентифицирани предизвикателства пред устойчивото развитие на България и над 150 предложения за реформи и инициативи, които да помогнат превръщането на страната ни в един от зелените и иновативни лидери в Европа. Докладът се базира на идеите на над 50 от водещите български експерти по темите иновативна наука и икономика, енергиен преход към чисти форми и децентрализирана система, биокономика и биомаса, умни градове и кръгови практики, природно-базирани решения и устойчиви финанси - разгледайте Доклада тук, научете още за инициативата тук, както и научете още от специалното ни видео тук, юли 2022 година
 • Специално видео "2 години Коалиция "За зелен рестарт" Две години работа в подкрепа на иновативното и устойчиво развитие на България. Гледайте видеото тук, септември 2022 година
 • Отворено писмо до 48-мото Народно събрание с настояване да бъдат създадени четири специални парламентарни комисии в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие - четирите комисии са постоянна комисия „Енергия и смекчаване на климатичните промени“, Постоянна комисия „Околна среда, биоразнообразие и адаптация към климатичните промени“, Постоянна комисия „Иновации, кръгова икономика и зелена трансформация“ и Временна комисия за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост - прочетете Писмото тук, октомври 2022 година
 • Доклад "Мисия Енергиен преход" -  Докладът съдържа над 150 препоръки за успешна енергийна трансформация в България, които се базират на идеите на 50 водещи български експерти. Докладът съдържа препоръки по пет ключови и взаимносвързани теми: комуникация на енергийния преход, справедлив преход на въглищните региони, енергийна бедност и енергийна ефективност, енергийни общности и устойчиво използване на биомаса. Разгледайте Доклада тук , научете още за инициативата тук, както и научете още за Доклада от специалното промо видео тук - април 2023 година
 • Отворено писмо до 49-тото Народно събрание с настояване да бъдат създадени четири специални парламентарни комисии за извършването на ключови реформи в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие на България - четирите комисии са постоянна комисия „Енергия и смекчаване на климатичните промени“, Постоянна комисия „Околна среда, биоразнообразие и адаптация към климатичните промени“, Постоянна комисия „Иновации, кръгова икономика и зелена трансформация“ и Временна комисия за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост - прочетете Писмото тук, април 2023 година
 • Коалиция "За зелен рестарт" отбеляза три години работа в подкрепа на иновативното и устойчиво развитие на България - научете още тук, май 2023 година
 • Позиция относно предложението за реформа на Консултативния съвет по Европейската зелена сделка (КСЕЗС) към Министерския съвет - прочетете Позицията тук, юли август 2023 година
 • Позиция относно проекта за промени в Закона за горите - прочетете позицията, озаглавена "Промените в Закона за горите застрашават българската природа и население" тук, юли 2023 година
 • Отворено писмо на членове на Комисията за енергиен преход с препоръки за следващи стъпки след приемането на “Пътната карта за неутралност по отношение на климата на България” от КЕП - подкрепено от Коалиция "За зелен рестарт" - прочетете тук, август 2023
 • Отворено писмо до кандидатите за кмет и за общински съветници в София с призив зеленото развитие да бъде основен приоритет на Столична община - прочетете тук, октомври 2023
 • Отворено писмо с призив да бъде създаден заместник-кмет по климат и зелена трансформация в София - писмото е изпратено до новия кмет и общински съвет в столицата след местните избори - прочетете тук, ноември 2023

Кръгли маси и други дискусионни формати

 • Световно кафене "За зелен рестарт на България" - специален формат с над петдесет от водещите български специалисти по темите климат, иновативна икономика, енергия, кръгова икономика, биоразнообразие и земеделие. Те дадоха над 130 идеи за включване в ПВУ. Прочетете препоръките тук - юли 2020 година.
 • "България след COVID-19: зелено възстановяване или сив застой" - дискусия с участието на над дузина от водещите български учени, които дадоха над 30 препоръки за подобряване на ПВУ. Гледайте дискусията. Прочетете препоръките тук  - 12 ноември 2020 година
 • Кръгла маса "Бъдещата история на България" - представяне на Учебника по бъдеща история на България и дискусия между експерти и политици. Гледайте разговора тук. Гледайте промо видео за Кръглата маса тук -  9 април 2021 година
 • "Каква история на България ще напишем: Зелен рестарт или сив застой" - кръгла маса с политолози, философи и природозащитници. Провежда се броени дни преди редовните парламентарни избори от май месец 2021. Гледайте тук - 28 април 2021 година
 • "Зелен рестарт: Мисия възможна?" - кръгла маса с политици и експерти преди извънредните парламентарни избори юли 2021. Гледайте тук - 1 юли 2021
 • "Българският ПВУ: План за бъдещето?" - една година Коалиция "За зелен рестарт". Кръгла маса с експерти и със служебния вицепремиер Атанас Пеканов, часове след представянето на нова версия на Плана за възстановяване и устойчивост. Гледайте тук - 26 юли 2021 година
 • "Зеленият дневен ред: Програмен или фрагментиран" - кръгла маса, посветена на инициативата на Коалиция "За зелен рестарт" за създаване на административна длъжност за управление на устойчивото развитие в България - Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация. В дискусията участват експерти и политици от основните партии в навечерието на извънредните парламентарни избори от ноември 2021. Гледайте тук - 2 ноември 2021 година
 • Конференция "Зеленият дневен ред: Нулевите нетни емисии като път към устойчивото бъдеще" - международна конференция, посветена на зеления преход и решенията за устойчиво развитие. Във форума, който се проведе през април 2022 година, взеха участие водещи експерти и политици от България и Европа, включително представители на Европейската комисия. Гледайте пълен запис на български език тук, а на английски език - тук - 5 април, 2022
 • Световно кафене "Мисия Зелена България" - специален формат за генериране на идеи за подпомагане на устойчивото развитие на България. В събитието участваха 54 от водещите български експерти по темите иновативна наука и икономика, енергиен преход към чисти форми и децентрализирана система, биокономика и биомаса, умни градове и кръгови практики, природно-базирани решения и устойчиви финанси. Разгледайте Доклада "Мисия Зелена България", базиран на събитието - документът съдържа над 150 препоръки за реформи и инициативи, които да подпомогнат превръщането на България в един от зелените и иновативни лидери в Европа. Линк към Доклада тук, научете още за инициативата тук, както и научете още от специалното ни видео тук - юли 2022 година
 • Кръгла маса "Мисия Зелена България: Решения от експерти и политици”  - дискусия за представяне на доклада "Мисия Зелена България" с участието на експерти от Коалиция "За зелен рестарт" и представители на водещите политически партии. Кръглата маса се състоя броени дни преди извънредните парламентарни избори. Научете още тук, гледайте пълен запис на дискусията тук - 21 септември, 2022 година
 • Специално видео "2 години Коалиция "За зелен рестарт" -Две години работа в подкрепа на иновативното и устойчиво развитие на България. Гледайте видеото тук - септември 2022 година
 • Световно кафене "Мисия Енергиен преход" -  специален формат с над петдесет водещи български експерти за генериране на идеи в подкрепа на успешната енергийна трансформация на България . По време на събитието, проведено през февруари 2023 година, бяха разгледани пет ключови и взаимносвързани теми: енергийна бедност и енергийна ефективност, енергийни общности, справедлив преход за въглищните региони, устойчиво използване на биомаса и комуникация на енергийния преход. Прочетете още за събитието тук. Всички над 150 препоръки, които генерираха експертите, са достъпни тук. Промо видео от събитието можете да гледате тук - февруари 2023 година
 • Кръгла маса "Мисия Енергиен преход: Решения от експерти и политици”  - дискусия за представяне на доклада "Мисия Енергиен преход" с участието на експерти от Коалиция "За зелен рестарт" и представители на водещите политически партии. Кръглата маса се състоя броени дни преди извънредните парламентарни избори. Научете още тук, гледайте пълен запис на дискусията тук - 29 март, 2023 година
 • "Рестартирай България: Посока Зелено" - специален формат, отбелязващ 3 години Коалиция "За зелен рестарт". Научете още тук - 15 май, 2023 година
Автор
още по темата

още от Градска джунгла