На прага на новия свят


От Саша Безуханова, публикувана на 1 януари 2020

2020 се оказа важна спирка в колективното ни пътуване. Пандемията дръпна аварийната спирачка на живота ни, за да се огледаме и да видим, че различните сме заедно на непланираната „гара“ - без багаж и без гаранции за VIP транспорт за избрани до следващата дестинация. Налагаше се да намерим заедно пътя – да се научим да споделяме инструментите, които считахме за свои оръжия на победата до вчера. Да намерим начин да се погрижим за изоставащите и нуждаещите се. Да се откажем от утвърдените тежки бизнеси и представи, с които свързвахме преди успеха. Да вървим напред в крак с групата, която разпознаваше знаците по новия път. Да си припомним, че самите ние знаем и можем да създаваме в променената среда.

Отвъд метафората равносметката е известна - демократизира се дигиталното знание, бизнес и политическият елит на света заяви промяна по нормите на ерата на автоматизация и устойчивия растеж, осъзнахме ценността на природата и, вярвам, станахме по-добри и съпричастни хора.

Добре дошла 2021! Очаквана и благословена с надежда повече от всяка предишна настъпваща година.

Дали сме готови да срещнем новия свят, на чиито праг сме застанали?

Никой няма сам магическа рецепта за успех. Всеки от нас носи парченце от пъзела. Колективното ни изпитание е, с опита от престоя на непланираната спирка 2020, да изберем да градим заедно картината на утрешния свят. Да намерим ваксината срещу страха от контрола, от неизвестното, от съмнението. Да влеем творческата си енергия и доверието в таланта на другите в общ съзидателен процес.

2021 не обещава да е лесна, но днес сме много по-готови и осъзнати за задачите, които има да решаваме. Те са много и комплексни. Зная, че различни екипи и общности ще се заемат, а и вече работят, за решаване на конкретните предизвикателства. Ключът за успеха, обаче, е в това да следваме общи принципи и приоритети, които според мен са следните:

Да работим за преодоляване на страха и утвърждаване на свободата на всеки.

Само свободните хора могат да са творци, а творчеството исъ-творчеството са ключови за създаване на нови технологични, икономически и обществени системи така нужни в настоящия етап на преход към нова епоха в развитието на човечеството. Тази задача е на лидерството с примера и нормите, които задава. Тя е и на всеки от нас в личното ни пътуване, избори и самоусъвършенстване;

Да работим за възстановяване на загубения баланс между човека и природата.

Това означава нови норми за екосъобразност в икономиката и в ежедневните ни практики, както и в осъзнаването, че ние, хората, не сме шефовете на природата, а едни от участниците в екосистемата на живота. Да подкрепяме науката, зелената и кръгова икономика, да учим децата ни да живеят с тези принципи;

Да учим и споделяме знанието, което имаме.

Формулата за успех в свят на глобално свързани икономически, културни и общностни вериги е в това непрекъснато да се образоваме за новото, но и да предаваме опита, който имаме. Да бъдем активни участници в системите за обмен е ключово за утвърждаване на идеите и бизнесите ни;

Да работим за интегриране на изкуствения интелект в живота ни с осъзнаването, че той е разширение на естествения човешки интелект.

Развитието на технологиите и приложението им са неизменна част от прогреса и управлението на утрешния свят. Познаването и отговорното им прилагане за съзидателни цели е принцип, който да следваме с внимание;

Да градим общности и развиваме културата на споделеност, сътрудничество и общо създаване.

Това е аксиомата на новото време. Тя заменя принципа „аз печеля, когато ти губиш“ с успеха като колективен споделен продукт. Разбирането и възприемането на тези принципи на живот и обществена организация е пътят напред. То има проекция в икономически успех през платформи, в отвоюване на граждански каузи през колективен глас, в събиране на творческите идеи и интелект за намиране на решения на предизвикателствата пред света.

Стартираме отново днес с надежда и имаме избора да останем разделени, затворени в страховете и съмненията ни или да си позволим колективната свобода да градим заедно.

Пожелавам си, и на вас, 2021 да е година, в която смело стъпваме в Новия свят, създавайки го,  със самочувствието на свободни хора, съ-творци на бъдещето. Заедно ще го създадем, зная го.

Автор
още по темата

още от Отправна Точка