Форум представя 150 идеи на 55 водещи експерти за зелено развитие на София

В Деня на Земята MOVE.BG представи доклада си “Мисия Зелена София: подготвени за бъдещето” на събитие, в който взеха участие кметът на София г-н Васил Терзиев, представители на основните партии в СОС, както и експерти от науката и бизнеса


От МOVE.BG, публикувана на 22 април 2024

MOVE.BG публикува доклад със 150 идеи за зелено развитие на София, дадени от 55 водещи български експерти от различни сфери. Докладът “Мисия Зелена София” беше представен в Деня на Земята, 22-ри април, на специален форум с участието на кмета на София Васил Терзиев, представители на основните партии в Столичния общински съвет, както и експерти от науката и бизнеса.

Докладът обхваща няколко основни направления, свързани с успеха на зелената трансформация на ниво местна власт у нас: въвеждане на механизми за координация на общинските политики за зелено развитие; извършване на успешен енергиен преход на ниво местна власт; реформиране на градското планиране, съобразно климатичните промени; привличане на бизнеса към зелената трансформация на Общината; както и включването на гражданите и ролята на комуникацията в този процес. 

Сред препоръките в Доклада са:

  • създаването на Институт по климат и енергия, който да координира зелената трансформация на София; 
  • създаване на Стратегия за зелена трансформация на общината за следващите десет години, както и на годишни планове за действие за изпълнение на Стратегията за следващите четири години;
  • актуализиране на “План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г”  с цел повишаване на неговите цели и амбиции;
  • създаване на единен общински портал за кандидатстване по различните мерки, свързани със зеленото развитие; 
  • реформиране на “Топлофикация София” с цел декарбонизация на дружеството и преход към ВЕИ; 
  • подпомагане на енергийно бедните домакинства чрез инсталиране на соларни панели на покривите на общинските сгради и даряване на енергията на тези домакинства; 
  • приоритетно въвеждане на природно-базирани решения за адаптация на София към проявленията на климатичните промени; 
  • прилагане на специална комуникационна стратегия за разясняване на зеленото развитие с акцент върху ползите за домакинствата, за бизнеса и за обществото; 
  • създаване на тематичен фокус зелени иновации в рамките на Софийската агенция за инвестиции.

Мисия Зелена София: защо са важни местните власти?

Местните власти имат основна роля за успеха на зелената трансформация, защото те отговарят за 70% от мерките за ограничаване на парниковите емисии в ЕС и за 90% от мерките за посрещане на проявленията на климатичните промени (бури, наводнения, пожари, безводие). Затова инициативата на MOVE.BG “Мисия Зелена София” поставя важната тема за зелената трансформация на общините в България през призмата на най-голямата община в България - в София живее 20% от населението на България, Столична община отговаря за 40% от БВП на страната и затова на София приляга да бъде модел за зелено развитие за останалите общини в България. 

“Зелената трансформация няма алтернатива, ако искаме да съхраним условията за пълноценен живот и за бъдещите поколения. Зеленото развитие е възможност да живеем в градове с  по-чист въздух, красиви паркове и детски площадки. Икономиката на утрешния ден е устойчива - ако искаме да развиваме конкурентоспособна икономика, да привличаме качествени инвеститори и нови работни места, трябва да създадем предпоставките днес. С тази мотивация събрахме над 50 български експерти и формулирахме възможни практически стъпки и препоръки към местната власт. Докладът “Мисия Зелена София” на MOVE.BG, който представяме днес символично на Деня на Земята, дава част от решенията за такова зелено развитие на града ни”, сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и модератор на форума.

“Зелените политики са приоритет на нашето управление. Столичната община работи по отношение на тях в две направления. Първото е поддържането на зеленината в града, на парковете, опазването на водите, горите, което рефлектира върху качеството на живот на всички софиянци.  Другото направление е развитие на всички ключови системи и реформите, които е необходимо да се направят. Важно е да гледаме като общество и икономика на отпадъка като суровина, която може да оползотворяваме ефективно, като увеличим и подобрим рециклирането,” сподели кметът на София по време на откриващата част на форума.

След откриването форумът продължи с кръгла маса, посветена на темите на Доклада. В нея взеха участие Анна Стойкова, общински съветник от ГЕРБ-СДС, Борислав Колев, енергиен експерт в “Спаси София”, доц.д-р Марина Стефанова, заместник-декан по “Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“ на Стопанския факултет на СУ, Диана Димитрова, директор “Природозащитни програми” във WWF България и Генади Кондарев, експерт по енергия за Централна и Източна Европа в E3G.

Форумът “Мисия Зелена София: подготвени за бъдещето” се осъществява с подкрепата на “Веолия България”.

Участниците в Кръгата маса, отляво надясно: Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и модератор на форума; Анна Стойкова, общински съветник от ГЕРБ-СДС; инж.д-р Борислав Колев, енергиен експерт в "Спаси София"; доц.д-р Марина Стефанова,заместник-декан по “Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране“ на Стопанския факултет на Софийския университет; Диана Димитрова, директор “Природозащитни програми”, WWF България; Генади Кондарев, експерт по енергия за Централна и Източна Европа в E3G.

Мисия Зелена София: разгледайте всички идеи за зелено развитие 

Докладът “Мисия Зелена София” е достъпен безплатно на сайта на MOVE.BG. Препоръките за успешна зелена трансформация се базират на идеите на 55 водещи експерти, които MOVE.BG събра преди няколко седмици във формат за работа по групи. Участваха представители на местните власти и на централното правителство, експерти от науката и гражданския сектор, представители на бизнеса и на финансовия сектор. В Доклада препоръките на участниците са обобщени и категоризирани и могат да бъдат използвани както от Столична община, така и от останалите общини в България. Разгледайте всички препоръки тук.

Пълен запис от форума “Мисия Зелена София: подготвени за бъдещето” е достъпен тук. Разгледайте албум със снимки от събитието тук.

тагове
Актуално,
Автор
още по темата

още от Градска джунгла