“Зелените решения от България”: Включете се в първото национално проучване на зелените герои

Ако сте стартъп, научен проект или гражданска организация, работещи по зелени теми, попълнете въпросника на проучването и допринесете за подобряване на средата за развитие на зелени проекти у нас.


От МOVE.BG, публикувана на 4 април 2024

Започва първото национално проучване на зелените инициативи у нас - Зелените решения от България 2024, което цели да подпомогне средата за развитие на зелените проекти, като изследва техните предизвикателства и техния потенциал. Проучването обхваща ключовите групи за успешната зелена трансформация на България - зелени стартъпи, научни проекти, създаващи иновативни зелени решения, зелени граждански организации, както и зелени енергийни проекти (стартъпи, научи проекти, неправителствени организации). 

Ако сте представител на една от тези групи, можете да попълните въпросника на изследването - линк тук.

Резултатите от въпросника ще бъдат обобщени в Доклад, който ще покаже за първи път състоянието на зелените проекти у нас и ще препоръча мерки за подобряване на средата. “Зелени решения от България 2024” се осъществява от MOVE.BG в партньорство с Министерство на енергетиката.

Защо да попълните въпросника?

Попълването на въпросника ще ви отнеме 10 минути, но ще допринесе:

  • да разберем какви са предизвикателствата и информирано да формулираме мерки за преодоляването им;
  • да научим какви зелени проекти се развиват и как да бъдат системно подкрепени.

Попълнете въпросника: линк тук.

Как да попълните въпросника?

За стартъпи: попълнете въпросника, ако сте основател или сте на мениджърска позиция. Ако отскоро работите в проекта, препратете линка към вашия основател/и или към мениджърите ви.

За научни проекти: попълнете въпросника, ако сте учен, който е част от екипа на научна разработка, свързана със зеленото развитие. Ако вашата организация работи по няколко зелени проекти, необходимо е да попълните въпросника за всеки проект отделно, защото, както вие най-добре знаете, различните научни разработки в рамките на едно звено срещат различни предизвикателства, предлагат различни решения и вървят по собствен път на развитие.

За граждански инициативи: ако сте представител на зелена неправителствена организация или зелена неформална група, попълнете въпросника само един път, независимо колко зелени проекти разработвате. Най-добре е въпросникът да бъде попълнен от представител на вашия екип, който ръководи зелени проекти или от мениджър с поглед върху цялата организация.

За зелените енергийни проекти: попълнете въпросника ако сте стартъп, научен проект или НПО организация, които предлагат енергийни иновации, работят по темите за декарбонизация на енергийния сектор, развитие на нисковъглеродни технологии или на чисти форми за производство на енергия, създават решения за енергийна ефективност или работят за подпомагане на енергийния преход чрез друг тип инициативи (например обучения, лобиране на политики, комуникационни кампании)

Защо е необходимо изследването?

Развитието на зелените иновации са един от ключовите елементи за успеха на зелената трансформация и декарбонизацията на Европа и затова те са интегрална част от дългосрочната програма за развитие на ЕС - Европейският зелен пакт (Зелената сделка), и от основните инициативи за постигането на целите на Зелената сделка - като Енергийният съюз, “Хоризонт Европа”, Next GennerationEU и RePowerEU. Иновациите и научните изследвания подпомагат извършването на необходимите реформи, въвеждането на решения за подпомагане на зеления преход и намаляването на риска, съпътстващ сериозни социални промени като зелената трансформация. 

Къде е България?

България е на последно място по навлизането на зелени иновации в бизнеса, обществото и държавната администрация, показват данните на Еврокомисията. Едно от сериозните предизвикателства, които възпрепятства вземането на мерки за обръщането на тази тенденция, е липсата на данни. За да могат зелените решения да бъдат успешно прилагани в бизнеса, обществото и държавната администрация - първа стъпка е да знаем кои са тези решения.

У нас все още няма цялостна и систематизирана информация за зелените проекти - какви решения предлагат, какви предизвикателства срещат и какви са техните възможности за развитие. Липсата на данни възпрепятства разгръщането на потенциала на зелените проекти и на предприемането на необходимите политики за подобряване на средата. 

Липсата на данни е сериозно предизвикателство и пред една от основните сфери на зелената трансформация - енергийният преход, от чийто успех в голяма степен зависи декарбонизацията на България. Затова и Европейската комисия препоръчва на страната ни да проучи потенциала за развитие на зелени енергийни проекти, за да може да използва потенциала на техните решения за успеха на енергийния преход.

Решенията от България

“Зелени решения 2024” и вашето участие във въпросника е важна стъпка за преодоляването на тези предизвикателства. 

Въпросникът се съсредоточава върху основните групи, които са ключови за развитието и прилагането на зелени иновации и за успеха на зелената трансформация:

  • Иновативни стартъпи, работещи по зелени теми
  • Научни проекти, който създават зелени решения
  • Зелени граждански инициативи
  • Зелени енергийни проекти (стартъп, научен проект, НПО)

Попълнете въпросника: линк тук.

Ако не сте представител на една от тези групи, също можете да допринесете към каузата на “Зелените решения от България 2024”:

  • Препоръчайте попълването на въпросника на ваши познати, които работят по зелени решения
  • Разпространете въпросника, за да достигне до повече от зелените герои на България

“Зелени решения от България”: една инициатива на MOVE.BG в партньорство с Министерство на енергетиката.

Комуникационни партньори на изследването: Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), "БГ Наука", Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA), Българската предприемаческа асоциация (BESCO), Български център за нестопанско право (БЦНП), "Зелена София", НПО портал, "Под тепето", Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ), сдружение “Нулев Отпадък България” (Zero Waste Bulgaria), Betahaus Bulgaria, CEO Angels Club, Dir.bg, ESGnews.bg, Founder Institute, Green Finance & Energy Centre към БФБ, Innovation Capital, JA Bulgaria. Launchlabs Sofia, Networking Premium, Ratio, Startup Factory, The Recursive, Tech Tour, Vitosha Ventures, WWF България, Zero Waste Sofia.

Зелени решения 2024: Търсим създателите им. Включете се сега!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла